Fysioterapeut

Sygeforsikring danmark

Du har mulighed for at få tilskud fra Sygeforsikring Danmark til fysioterapi. Du behøver ikke henvisning fra egen læge, men du skal selv indsende/uploade fakturaen for at få refusionen.

Faktura og henvisning skal sendes til:

Sygeforsikring danmark
Vestergade 65
5000 Odense C

Se mere om de gældende takster og tilskudsmuligheder på sygeforsikring.dk/fysioterapi

TILSKUD VIA FORSIKRINGER

En række forsikringsselskaber og pensionskasser yder tilskud til stresscoaching, fysioterapeutisk behandling eller anden behandling. 

En god idé kan være at tage kontakt til din arbejdsgiver og høre om der igennem jobbet forefindes en sundhedsordning.

I første omgang betaler du selv for behandlingen. Efter endt behandling afregner du med dit forsikringsselskab. Der er også mulighed for direkte afregning imellem klinikken og forsikringsselskabet – afhængig af forsikringen.

Et godt råd inden behandlingen starter er, at tage kontakt til forsikringsselskabet mhp. at kende hvilke ydelser der gives tilskud til, og hvor meget.

Ud over forsikringsselskaberne er der også flere fagforeninger som yder tilskud til deres medlemmer.

Sørg for at holde dig selv orienteret om, hvad der gør sig gældende for dig!!!

Find Din Vej - Fysioterapi Ritte Hagens - Sygesikring danmark