Fysioterapeut

Mestringsforløb

Undervisning og udvikling i øjenhøjde

Det individuelt tilrettelagte Mestringsforløb hos Find Din Vej er et undervisnings og udviklingsforløb over 10 gange.

Undervisningen i stress, angst, depression og smerte tager udgangspunkt i dig og dit liv og de udfordringer du oplever. Formålet er at du får en dybere forståelse for din situation og afprøver nogle nye måder at håndtere problemer og udfordringer på. 

Find Din Vej - Mestringsforløb

I Mestringsforløbet tages afsæt i følgende emner:

  • Hvad er stress, angst, depression og smerte?
  • Kropslige, følelsesmæssige og adfærdsmæssige påvirkninger og reaktioner under stress, depression, smerter og angstreaktioner.
  • Mestringsstrategier og fokuspunkter i forhold til livet fremover – privat, på arbejdet eller i livet i al almindelighed.

Det Individuelt tilrettelagte Mestringsforløb tilbydes til såvel private klienter som offentlige institutioner, og Find Din Vej har siden 2018 været leverandør af Individuelt tilrettelagte Mestringsforløb til Job og Voksencenter Ærø.