Fysioterapeut

Særligt Sensitiv

15-20 % af alle mennesker har et særligt sensitivt nervesystem.

Ca hvert 5. menneske er født med et nervesystem, der er mere modtageligt for indre og ydre stimuli af enhver art. Og disse stimuli bearbejdes dybere og mere nuanceret end det gør sig gældende hos andre.

Sensitiviteten er genetisk bestemt. Den er et vilkår og ikke en diagnose: Sensitiviteten indebærer såvel fordele som udfordringer.

Fordele ved at have et sensitivt nervesystem

De karakteristiske styrker hos mennesker  med det særligt sensitive personlighedstræk er:

  • Et rigt indre liv, en levende forestilingsevne
  • God observationsevne
  • Stor empati og et venligt væsen
  • Evnen til at få ideer og se muligheder for konstruktive løsninger
  • Evnen til at koncentrere sig dybt – især uden forstyrrelser
  • En høj kvalitetssans
  • Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser
  • Høj etik og stor retfærdighedssans
  • Særligt sensitive er ofte visionære mennesker

Udfordringer ved at have et særligt sensitivt nervesystem

Det sensitive nervesystem arbejder på højtryk for at bearbejde ekstremt mange indtryk, og det risikerer derfor jævnligt at blive overbelastet.

Det betyder, at en sensitiv kan blive udmattet, overgeret eller irritabel. Sensitive kan “overvældes” af summen af lys, lyde, lugte samt andre og egnes tanker og følelser.

Særligt sensitive genkender ofte ikke sig selv i omgivelsernes reaktioner. Det kan skabe usikkerhed eller følelsen af at være anderledes eller forkert.

Hvad er godt og hjælpsomt, hvis du er særligt sensitiv?

At forstå hvordan du fungerer er vigtig, og mange særligt sensitive har en  aha-oplevelse, når de stifter bekendtskab med begrebet særlig sensitivitet. Du kan tage testen her https://hsp-foreningen.dk/test-er-du-saerligt-sensitiv/.

Sensitive glæder sig over det, der er kærligt, smukt, fantasifuldt, intelligent og ikke mindst meningsfuldt.

Det kan nemlig være svært at give nervesystemet plads til at bearbejde alle indtrykkene, hvis man ikke ved, hvorfor det er nødvendigt. “Hvorfor kan jeg ikke bare nyde festen og musikken i lige så lang tid som mine venner?”

Sensitive har adgang til skønne og dybe oplevelser

Coacing og behandling hos Find Din Vej er særdeles velegnet til Særligt Sensitive. Mere info er undervejs, men du kan læse nærmere om at være Særligt Sensitiv og tage en test på HSP-foreningens hjemmeside http://www.hsp-foreningen.dk